Vizitky ve společnosti Maker Faire

0 Comments

[John Park] se podařilo překonat pár zajímavých servisních karet ve společnosti Maker Faire. První je adafruitský laserový řez spirografu. Druhý je prototypovací deska Attiny2313 od zlé šílené vědy; Vypadá to být stejný jako jejich známý cíl AVR cílové desky. Slyšeli jsme také pověsti, že [Jérôme Demers] má spoustu karet odporových ohýbacích karet.

Pro mnohem více nespravedlivých servisních karet, podívejte se na: [Zboží] Emulátor SMART CARD, [MAYER] EMBEDDED GEARS a naše servisní karta webového serveru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *